Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „EMA Via“ ir UAB „EMA Auto“ - toliau „Mes“ yra įsipareigoję gerbti ir saugoti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šią privatumo politiką, kuria Mes visada vadovaujamės rinkdami ir naudodami Jūsų duomenis. Siekiame pateikti informaciją kaip galima aiškiau, bet jei  iškiltų papildomų klausimų - prašome kreiptis adresu info@emagroup.lt.

1. Kas mes esame?

UAB „EMA Via“

Registruotos buveinės adresas:  Žalgirio g. 88-805, LT-09303 Vilnius

Juridinio asmens  kodas: 302434888

UAB „EMA Auto“

Registruotos buveinės adresas:  Žalgirio g. 88-805, LT-09303 Vilnius

Juridinio asmens  kodas: 302313139


Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

El. paštas: info@emagroup.lt


2. Kokius duomenis Mes renkame ir kada?

2.1. Kai atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą:

  • Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums el. paštu arba per darbo skelbimų portalus, duomenis tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome siekio sudaryti sutartį pagrindu. Kandidatų pateiktus asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas Jūsų  sutikimas.

2.2. Kai yra sudaromos sutartys su tiekėjais, klientais ar partneriais:

  • Sudarydami  sutartis su įmonėmis ir siekdami sklandaus ir efektyvaus bendradarbiavimo, prašome įmonių nurodyti atsakingus kontaktinius asmenis. Šiam tikslui įgyvendinti, renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, pareigos, kontaktinis telefono Nr., kontaktinis el. paštas.

  • Jeigu asmuo veikia įgaliojimo pagrindu papildomai laikysime įgaliotinio asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

2.3. Kai pateikiate skundą:

  • Siekdami tinkamai atsakyti ir sureaguoti į Jūsų skundą Mes prašome pateikti šiuos duomenis: vardas, telefono Nr. ir el. paštas. Papildomai gauname skundo aprašymą bei datą. Kokybės užtikrinimo tikslais skundai yra archyvuojami. Prieš tai juos nuasmeninus lieka šie duomenys (data ir skundo aprašymas).

2.4. Kai užpildote tinklapio kontaktų formą:


  • Siekdami tinkamai atsakyti ir sureaguoti į Jūsų užklausą Mes prašome pateikti šiuos duomenis: vardas ir el. paštas. Papildomai gauname užklausos aprašymą bei datą.

3. Kiek laiko mes laikome bei saugome Jūsų informaciją?

Kai atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą

Iki atrankos laikotarpio pabaigos, nebent duosite atskirą sutikimą informacijai laikyti.

Kai yra sudaromos sutartys su tiekėjais, klientais ar partneriais

Iki tol, kol šie duomenys bus reikalingi sutarties vykdymui.

Kai pateikiate skundą

1 mėnesį po skundo išsprendimo dienos.

4. Su kuo mes dalinamės informacija

Jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų arba mūsų klientų teises, darbuotojų ir išteklių saugumą.

5. Kaip mes užtikriname duomenų saugumą?

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes   imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6. Jūsų teisės

Jūs turite ir galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

Kai atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą

Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, atsisakyti dalyvauti atrankoje.

Kai yra sudaromos sutartys su tiekėjais, klientais ar partneriais

Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją.

Kai pateikiate skundą

Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, nesutikti  dalyvauti skundo tyrime.

Mes periodiškai peržiūrime šią Privatumo politiką, o atlikę reikšmingų pakeitimų apie tai pranešime savo interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti pakeitimus ir toliau naudotis mūsų interneto svetaine.7. Slapukų naudojimas

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų tinklapiuose, Jūsų kompiuteryje (ar kitame Jūsų naudojamame įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamasis tinklapiais www.emavia.lt ir www.emaauto.lt sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kaip išjungti slapukus galite sužinoti čia:


Google Chrome


Mozilla Firefox


Microsoft Edge


Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (85) 271 2804, 279 1445, faks. (85) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.